Katalóg
Registrácia        

Adresa:

MIDINET s.r.o.
Nemocničná 14
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.: +421 47 4911282

Mobil: 0907 853 668

Email: obchod@midinet.sk

Web:   www.midinet.sk

Chcete mať prehľad o akciách a novinkách? Zaregistrujte si svoju e-mailovu adresu!
.: Články
Obchodné podmienky
Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou MIDINET, s.r.o. - predávajúcim a zákazníkmi firmy MIDINET, s.r.o. - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

Pred objednávaním tovaru sa zaregistrujte do nášho internetového obchodu.

Ceny uvedené v predajni www.midinet.sk, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Ceny na našich predajniach môžu byť odlišné. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať.

Ako nakupovať? (Štandardný spôsob)
1. Vyberte si tovar z katalógu
Môžete vyhľadať tovar podľa kategórie, podľa výrobcu (v ľavej časti obrazovky), alebo podľa textu v názve alebo podľa kódu tovaru (môžete zadať hore v kolónke 'kód' alebo 'názov tovaru')
2. Košík
Vybraný tovar vložte do košíka s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka v riadku s názvom tovaru. Obsah košíku je vždy prístupný v nástrojovej lište s rovnakou ikonou košíka
3. Odoslanie objednávky
Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka "Pripraviť objednávku". V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje.
4. Platby za tovar
Po prijatí objednávky náš obchodník Vás bude kontaktovať. V prípade, že tovar je centrálnom sklade, doručíme Vám tovar do 24 (max 48) hodín. V prípade že si vyberiete platbu na faktúru, mailom pošleme Vám predfaktúru a hneď po prijatí platby prípadne zálohy Vám doručíme objednaný tovar do 48 hodín.
5. Dodanie tovaru
Štandardný spôsob dodania tovaru je kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu.

Spôsoby platby
Platba sa vykonáva pred prevzatím tovaru, úhradou cez bankový účet, alebo v hotovosti, dobierkou, prípadne podľa dohody s klientom.

* dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 48 hodín
* vopred na predfaktúru - prevodom alebo vkladom na náš bankový účet
o Tatra Banka (prevod/vklad) - platba prebehne ihneď
o Slovenská Sporiteľňa - platba prebehne do 3 dní
o VÚB - platba prebehne do 3 dní
o ČSOB - platba prebehne do 3 dní
* v hotovosti v našej predajni

Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.

Spôsoby dodania tovaru
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.)

Cena za dodanie bude uvedená v prehľade objednávky, ešte pred definitívnym odoslaním.

Prepravné náklady obsahujú aj poistenie tovaru

* Ukončením objednávky sa rozumie keď platba nabehne na náš účet alebo v prípade objednávky na dobierku keď je tovar skladom.

Reklamácie
Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád hardvérových produktov si môžete uplatniť priamo u dodávateľa - MIDINET s.r.o., alebo v servisnom stredisku jednotlivých značiek. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie.

Doplnenie štandartných záručných a reklamačných podmienok pre LCD displeje V súčasnej dobe výrobný proces nie je tak dokonalý, aby mohol produkovať LCD obrazovky v norme s nulovým počtom vadných pixelov. Kvalita nami dodávaných produktov sa však k tejto hranici veľmi blíži, pričom sa riadi podľa normy ISO 13406-2 class II, ktorá zabezpečuje 99,99% funkčnosť pixelov. Presnejšie definované, norma povoľuje na milión pixelov: - 2 trvale bielo svietiace pixely - 2 trvale čierne pixely - 5 nefunkčných sub-pixelov. Výrobok je reklamovateľný až keď počet chybných pixelov resp. subpixelov prekročí maximum povolené normou.

Storno poplatky
Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 16,- € s DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 400,- Sk bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy. Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám sedem - dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú.

Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ostatné ujednania
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.
   
 
 
Návštevy
Celkom 300368
Mesiac 1873
Dnes 64
Online2
   
 
 
2000-2014 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk