0 %

AURUS - Agro

Aurus AGROEfektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby


  • Evidencia pestovania plodín na parcelách v súlade so Správnou Farmárskou Praxou
  • Plánovanie rastlinnej výroby
  • Výstupy pre ÚKSÚP
  • Plány hnojenia a Bilancia živín
  • GPS- zobrazenie a vyhodnotenie trás a spotreby, optimalizácia nákladov
  • Denník pasenia
  • Všetko na podklade rôznych mapových vrstiev

Pre úspešné riadenie je potrebné kvalitné plánovanie, pretože pomáha odhadovať príležitosti i riziká a umožňuje stálu kontrolu dosahovania stanovených cieľov. Vyberiete myšou plodinu zo zoznamu a umiestnite ju na príslušnú parcelu. To je všetko čo potrebujete urobiť na vytvorenie pestovateľského plánu s programom AURUS AGRO.

logo AURUS