0 %

Účtovníctvo

Výhodou našej učtárne spočíva v práci viacerých účtovníkov, ktorí pracujú v priestoroch spoločnosti. Kolegovia sa pri svojej práci navzájom stretávajú s mnohými daňovými a účtovnými otázkami, sú v neustálom konzultovaní medzi sebou a s orgánmi.


Ak by zamestnanec v kancelárii ochorel, alebo by bol inak dlhodobo neprítomný, kolegovia okamžite prevezmú jeho prácu a tým budú Vaše údaje naďalej aktuálne. Povinnosti účtovníka pracujúceho v pracovnoprávnom vzťahu upravuje Zákonník práce a má svoje obmedzenia. Naopak, účtovná kancelária pre základné účtovníctvo má aj poistenie profesijnej zodpovednosti, ktoré môže garantovať náhradu za oveľa vyššiu sumu, než je priemerná mzda zamestnanca. Vďaka širokému systému profesionálnych vzťahov sú účtovníci neustále informovaní a školení o všetkých relevantných právnych, daňových a iných zmenách, ktoré súvisia so službami zákazníkom.


Spoločnosť MIDINET s.r.o. vykonáva okrem poskytovania účtovníctva aj odborné poradenstvo certifikovanými daňovými poradcami. Účtovníctvo je aktualizované a každá položka je presne zaznamenaná, digitalizovaná a zaúčtovaná. O aktuálnych termínoch a platobných záväzkoch je manažér priebežne informovaný systémovým automatom, alebo povereným zamestnancom. Inováciou v našom portfóliu je účtovník-automat použiteľný pri opakujúcich sa prípadoch, alebo v prípadoch s elektronickými dokumentami. Neustále vyvíjame a zjednodušujeme náš systém riadenia a objednávky dokumentov, čím pomáhame znižovať administratívnu záťaž našich klientov a zabezpečovať bezpečnejšie spracovanie dokumentov. Ak ste profesionálne pripravení, hľadáte kvalitného účtovníka pre svoju prácu, potom ste na najlepšom mieste.

Klienti majú k dispozícii on-line rozhranie chránené jedinečným identifikátorom, kde sú informácie o jednotlivých prípadoch dostupné 24 hodín denne. Vedenie mzdovej agendy, asistenčné služby pri styku s úradmi je len dokreslením komplexnosti našich služieb.

K dispozícii sme vám každý pracovný deň od 7:30 do 16:00.