0 %

AURUS - EKONOMIKA

Aurus EKONOMIKAOsvedčená kvalita v novom dizajne

  • Tretia generácia komplexného, viac-užívateľského balíka ekonomických programov,
  • Odvetvové riešenia – Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Výroba nábytku,
  • Odbytový a výrobný systém potravinárskej výroby – Mlyny, Pekárne , Poľnonákupy,
  • Kalkulačné účtovníctvo a nedokončená (rozpracovaná) výroba,
  • Mzdy a Personalistika,
  • Evidencia dlhodobého majetku, špecifická evidencia zvierat,
  • Neoceniteľný pomocník pri komunikácii s inštitúciami.
logo AURUS